מה הקשר בין משקפי פונסנה ליציבה?

להלך בקומה זקופה? האם זו התנשאות?

כאשה חרדית המטפלת ביציבה לא פעם אני נשאלת את השאלה

איך זה שאני נותנת כלים למראה זקוף ועצמתי הרי זה מנוגד לנאמר בגמרא:

"אסור לאדם שיהלך ארבע אמות בקומה זקופה, שנאמר: "מלא כל הארץ כבודו" (קידושין לא א ) וכל המהלך בקומה זקופה- כאילו דוחק רגלי השכינה" (ברכות מג ב)

בעל "ערוך השולחן" על שולחן ארוך אורח החיים סימן ג' סעיף ט': מבאר כך:" ואין הכוונה שילך שחוח, אלא שלא ילך זקוף מידי בגרון נטוי כדרך הגאים. וזה לשון הרמב"ם בפרק חמישי מדעות דין ח:

"לא ילך תלמיד חכם בקומה זקופה וגרון נטוי כעניין שנאמר: ותלכנה נטויות גרון". ולא יהלך עקב בצד גולד בנחת כמו הנשים גסי הרוח, כמו שנאמר הלוך וטפוף תלכנה".

ולא ירוץ ברשות הרבים כמנהג המשוגעים, ולא יכפוף קומתו כבעלי חרטוטות." (גיבנת)

כל הנאמר לעיל (הגמרא בקידושין ובברכות) אינו מדבר כלל על צניעות, אלא על ההליכות, ומידת הגאווה, שזהו אינו מנהג של אנשים יראי ה'.

(במאמר המוסגר להרבה מהמפרשים הגמרא מתייחסת אך ורק לתלמידי חכמים ואיין זה דין מעיקר הדין אלא רק מידת חסידות)

מראה זקוף מעיד על האישיות שלנו, ואילו רגשות אנחנו סוחבים על גבינו.

מסופר על ר' אייזק שר ראש ישיבת סלבודקה- חתנו של הסבא מסלבודקה שבצעירותו היה הולך כפוף. מה עשה הסבא כדי שיזדקף? הוא הורה לר' אייזק "לך וקנה לך משקפי פונסנה" היו אלה משקפיים נכבדות כאופנת הימים ההם, משקפיים ללא ידיות, עם מצבטים הנתפסים על האף והן מחייבות עמידה זקופה לבל יפלו ארצה.

גם לאחר שנפלו ונשברו הושיט לו הסבא את סכום הכסף הנדרש בשנית. הזהירות לבל יפלו- הקנה לעצמו את ההליכה הזקופה.

שנים רבות לאחר מכן, בשעה שרבי אייזק עצמו מבקש היה להשפיע על תלמידיו, היה טופח על הגב ומצטט במובן המושאל את הכתוב: "עשה אלוקים את האדם ישר" (קהלת ז כט)

וכמו שאני מלמדת בתוכניות שלי שהעיניים הם בעצם הסיום של עמוד השדרה- וברגע שהמבט שלנו ישר אז קל לנו ליישר את הגב שלנו.

ובמקום לחשוב שללכת זקוף זו התנשאות, גאווה או חוסר צניעות.

להפך! כשבית החזה פתוח הלב פתוח, מלא באהבה ועוצמה נשית, עם חיבוק אלוקי לשפע וטוב, להרגיש איך אנחנו מחוברות לגופינו, לנשיות שלנו, נוכל להתמלא בדימוי גופני תקין ובאהבה עצמית.

וזהו ציווי אלוקי, "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"  ובריאות הנפש והגוף מחוברים ומקושרים כאחד!

עלינו לשמור על הגוף והנפש ולטפח אותם, ולהקפיד על ההרגשה, המראה והיציבה שלנו!  זה חלק בלתי נפרד מהבריאות הגופנית והרגשית שלנו!

 

 

כתיבת תגובה